Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۹, چهارشنبه

trisection angle: trisection angle: trisection sngle

trisection angle: trisection angle: trisection sngle: trisection angle: trisection sngle : نیمساز توسط ستاره و پرگار رسم می شود .حرکاتی به ستاره و پرگار داده می شود .نتیجه آن حرکات کمان را نصف م...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر