Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۰, دوشنبه

trisection angle

کتاب های علمی تحقیقی ای نوشته ام که آفتاب و مهتاب رنگ یک برگ آنرا ندیده است
کاب .پی چیست؟بررسی نظرات باطل گذشتگان isbn 964-6244-79-6
تمام دودمان ریاضی دانان را در مورد محاسبه نسبت محیط دایره به قطر دایره به باد داده است.
ما حاصل این محاسبه را بطور دقیق 3.1547005368 اعلام می کنیم .
هرکس شک به کار من دارد.جسارت نشان دهد مناظره علمی رو در رو کند.
توهین و اهانت را بشدت و دندان شکن جواب می دهم.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر