Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۹, چهارشنبه

angle trisection


اصلی را در هندسه مدرن آشکار می سازم که دندان تمام دانشمندان ریاضی را بشکند.اصل :در هر دایره ضلعی از چند ضلعی های منتظم محاطی در آن دایره بصورت وتری وجود دارد .فی المثل : ضلع مثلث محاطی اش رادیکال سه واحد هندسی.ضلع مربع محاطی اش رادیکال دو واحد هندسی و ضلع شش ضلعی منتظم محاطی اش یک واخد هندسی است.www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر