Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۰, دوشنبه

trisection angle

ابلهان و احمق های جهان بی عرضه و بی هنر .در برابر کار های علمی تحقیقی ما خاکریز های علم را باخته اند.
گولانی را با جایزه پوشالی باد می کنند تا در برابر کار های من خودی نشان داده باشند.
کتاب .هندسه مدرن-جوهره ستاره و پرگار isbn978- 964-04-9789-0
پارادوکس تثلیث زاویه را به زانو درآورده است.
هرکس توان رویاروئی برای مناظره علمی دارد قد علم کند.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر