Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۶, یکشنبه

angle trisection

همه کس نمی تواند عالم و دانشمند شود.دانشمند و عالم شدن ارادی نیست.اکر عالم و دانشمند شدن ارادی می بود . علم و دانش بی بها و بی ارزش می شد.
عالم و دانشمند در زمره موجودات استثنائی عالم خلقت هستند.
محالفت با این یگانه ها شرط عقل نیست
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر