Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۰, دوشنبه

trisection angle

قدرتی فوق قدرت علم و دانش وجود ندارد.
عالم قوی ترین موجود جهان است.
عالم زوال ناپذیر است.
ابلهان واحمق ها حماقت می کنند که با عالم مخالفت می کنند.
مخالفت با عالم و دانشمند شکست ابدی است
کتاب .هندسه مدرن- خط هفتم -اوج علم و نوآوری isbn 978-600-04-0466
چاک ابلهان عالم نما را دریده است.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر