Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۰, دوشنبه

trisection angle: trisection sngle

trisection angle: trisection sngle: نیمساز توسط ستاره و پرگار رسم می شود .حرکاتی به ستاره و پرگار داده می شود .نتیجه آن حرکات کمان را نصف می کند قبل از نصف کردن کمان ،تنصیف خ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر