Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۲۰, پنجشنبه

angle trisection

این فرموده پیامبر عظیم الشان اسلام در باره من است.
بنابراین آشکار می گردد که تمام کشور ها در مورد علم تیرشان به سنگ خورده
و تا کنون ابله پروری کرده اند
www.dinbali.com

۱ نظر:

  1. این متن با مشکل فراوان روبرو شد.
    این فرموده پیامبر عظیم الشان اسلام در باره من است.

    پاسخحذف