Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۹, چهارشنبه

angle trisection

اصل بکر و نا گفته شده ای در هندسه مدرن
محیط هر یک از شکل های هندسه مسطحه اعم از منتظم و غیر منتظم با محیط دایره ای نقطه به نقطه برابر و مساوی است.
این اصل خط منحنی را به خط مستقیم با راست تبدیل می کند.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر