Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۹, چهارشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: قدرتی فوق قدرت علم و دانش وجود ندارد. عالم قوی ترین موجود جهان است. عالم زوال ناپذیر است. ابلهان واحمق ها حماقت می کنند که با عالم مخالف...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر