Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۹, چهارشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: ابلهان و احمق های جهان بی عرضه و بی هنر .در برابر کار های علمی تحقیقی ما خاکریز های علم را باخته اند. گولانی را با جایزه پوشالی باد می کنن...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر