Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۹, چهارشنبه

angle trisection

 آمار و ارقام اعلام شده را پشم اش دان .تخمی تخمی است.
اصل بکر و ناگفته شده ای در هندسه.
محیط هر یک از شکل های هندسه مسطحه اعم از منتظم و غیر منتظم با محیط دایره ای نقطه به نقطه برابر و مساوی است.
این اصل خط منحنی را به خط مستقیم تبدیل می کند..
همه علمای تان در برابر این اصل باید زانو بزنند.و سر تعظیم فرود آورند.
این مرا کفایت می کند.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر