Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۶, یکشنبه

angle trisection

چرا کارهای من مخصوصا" ترسیمات با ارزش ستاره پرگاری ام در صفحات بین المللی نمایش داده نمی شوند.؟
چه قصد و غرضی در کار است .
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر