Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۹, چهارشنبه

angle trisection

روز گذشته به مرکز تحقیقات .....دعوت شدم.
در آن جلسه در زمینه هندسه مدرن که متحرک کاربردی و شهودی است توضیحات درخور کافی و وافی دادم
مطالب ساده .شفاف و روشن مرا درک و فهم نکردند
علت می تواند عمدی بوده باشد.ویا واقعا" درک و فهم ممکن نبوده است.
رسیدن به مطالب نو و ارزشمند یک طرف
تفهیم به افراد با ظرفیت های مختلف یک طرف.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر