Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۳, جمعه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: ادامه : آتش بپا می کنم. «قثا » ضریب ثابت دایره ، بنام پی را از گردونه خارج نمود. قثا متنوع است. دو قثا از میان پر شمار قثا بار محاسبه محی...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر