Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۳, جمعه

trisection angle

ادامه : آتش بپا می کنم.
طول محور تقارن این « قثا » با طول کمان 90 درجه ( ربع دایره ) به شعاع 1 واحد هندسی مساوی و برابر نقطه به نقطه است.
البته عاقلان می فهمند که مساحت این قثا می تواند با مساحت دایره ای به شعاع 0.5 واحد هندسی برابر نقطه به نقطه باشد.
مضافا" محور تقارن قثا با طول کمان 180 درجه دایره به شعاع 0.5 واحد هندسی برابر و مساوی است.این قثا کمان دایره را مستقیم الخط نموده ، ضریب ثابت دایره که مخصوص خط منحنی است را از گردونه خارج کرده است.
این قثا را با مشخصات ذکر شده  « افسر » نامیده ام.
در جهان سوم عقب مانده فاقد هرگونه امکانات بطور کلی هستم.
www.dinbali.com
 محقق استثنائی جهان

۱ نظر:

  1. چرا از کارهای استثنائی من در جهان استقبال نمی کنید؟

    پاسخحذف