Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ دی ۲۷, شنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: آیا می توانید سارق را بشناسید و معرفی نمائید؟ یکی از این دو قطعا"دزدی و سرقتی است. آن که دزدی است کدام است؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر