Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۱۰, جمعه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: به این مطلب ساده ولی بسیار اساسی کمی فکر کنید. وتر کمان 1 درجه با وتر کمان 359 درجه برابر و مساوی است. وتر کمان 180 درجه دو برابر کمان 60...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر