Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۹, پنجشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: هرگز خلاف ننوشته ام.همیشه صادفانه نوشته ام. جدول توابع خطوط مثلثاتی را با دفت یک ضربدر ده بقوه منهای سی استخراج کرده ام. این جدول را اکنو...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر