Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۹, پنجشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: همیشه با افتدار نوشته ام چون عالم هستم.عالم صادفانه می نویسد. طول تمام وترهای اصلی دایره را به همراه طول کمان هایشانبا دقت کامل استخراج کر...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر