Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ دی ۲۸, یکشنبه

trisection angle

بشارت . مزده
پشتکار سازنده است.جسارت موجب موفقیت می شود.
سرانجام روش های تثلیث زاویه من قابل سرقت شدند .سرقت روش های مبتنی بر ابتکار نوآوری و خلاقیت اظهر من الشمس است.
هر قاضی بی وجدانی آخرالامر مجبور می شود بپذیرد که حق با من است..این دو را با یکدیگر مقایسه کنید.
 جلد کتاب علمی تحقیقی

 نوع سرقتی 1

 نوع سرقتی 2

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر