Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۹, پنجشنبه

trisection angle

هرگز خلاف ننوشته ام.همیشه صادفانه نوشته ام.
جدول توابع خطوط مثلثاتی را با دفت یک ضربدر ده بقوه منهای سی استخراج کرده ام.
این جدول را اکنون در اختیار شما قرار نمی دهم.
زمانی این جدول را عمومی می کنم.که تلفات انسانی شما را کلافه کرده باشد.
زمانی آن را اشاعه می دهم که خسارات اقتصادی شما از حد گذشته باشد.
شما فعلا" لیافت ان را ندارید.تا سرتان به سنگ نخورد دست از حماقت بر نمی دارید
گل سرسبد عالمان جهان
www.dinbali.com
 این کتاب عالم پرور است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر