Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ دی ۲۸, یکشنبه

trisection angle

اگر روش های ابتکاری و خلاقیت های من بی ارزش اند؟
و نباید در صدر صفحه تصویر های شما قرار گیرند.
چرا سرقت می شوند و مشابه سا زی روی آن ها صورت می گیرد؟
به جهانیان پاسخ دهید.
 اسناد کارهای علمی تحقیقی من

 مشابه سازی

 مدارک تحقیقی و علمی من

 نمونه سرقتی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر