Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۲, پنجشنبه

trisection angle

گوش خود را تیز کنید
من با این روش خود را از ضریب ثابت پی بی نیاز کردم .
من برای تحاسبه مساحت دایره احتیاجی به عدد پی ندارم .چون هندسی عمل می کنم
www.dinbali.com
 این قثا افسر نامیده می شود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر