Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ دی ۲۸, یکشنبه

trisection angle

مخالفت ها با من برای فرصت مناسب سرقت بود.
سرانجام مشورت ها و برنامه ریزی ها برای سرقت انجام شد و به نتیجه رسیدهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر