Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۲, پنجشنبه

trisection angle

کاملا"جدید
صورت کلیشه ای ضریب ثابت عدد پی را از محاسبات حذف کنیم.
زمانی که ما تغییر عدد پی را اعلام کردیم.سوختن محل نا گفتنی بسیاری شروع شد.افرادی با سکوت کتمان شوزش کردند.
ولی نفراتی تاب مفاومت نیاوردند، تمسخر آغاز نمودند.یکی از آن میان نوشت :چقدر خوب می شد عدد پی را از میان بر می داشت.
حال آن زمان فرا رسیده است.
ما با طرح دو « قثا »یکی « منجی  ودیگری افسر » حضور ضریب ثابت عدد پی را در محاسبات دایره کان لم یکن نمودیم.
وظیفه ضریب ثابت عدد پی به عهده خط راستی شپرده شد.این خط راست محاسبات محیط و سطح دایره را با دقت یک ضربدر ده بقوه منهای سی ، سروسامان می دهد.
نکته بسیار مهم و اساسی آن که هندسه مسائل مربوط به خودش را با ستاره و پرگار سرپرستی و مدیریت می کند .اجازه نمی دهد ،جبر ابتر و حساب سراپا تقریب در اموراش مداخله و فضولی نمایند.
مساحت قثای منجی دقیقا"بدون تقریب با مساحت دایره برابر و مساوی است.
مساحت قثای افسر هم با دقت فوق العاده با مساحت نیمی از دایره مساوی و برابر است.
عاقلان در می یابند که نیمی از قثای متقارن افسر ، مساحتی برابر و مساوی با ربع دایره دارد.
هرکس به این مطالب اعتراضی دارد به کتاب علمی تحقیقی من « هندسه مدرن- خط هفتم-اوج نوآوری » مراجعه نماید.
متاسفانه من در کشور عقب افتاده جهان سومی امکانات لازم برای ارائه فنی مطلب ندارم.
www.dinbali.com
 نوآوری


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر