Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۹, پنجشنبه

trisection angle

همیشه با افتدار نوشته ام چون عالم هستم.عالم صادفانه می نویسد.
طول تمام وترهای اصلی دایره را به همراه طول کمان هایشانبا دقت کامل استخراج کرده ام.
شما فعلا" با اراجیف نرد عشق ببازید.وبا خطکش پوسیده ارشمیدس و تبرزین بی هویت عشقبازی کنید.
www.dinbali.com
 کاری فراتر از درک وفهم عالمان واقعی جهان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر