Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۳, جمعه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: آتش بپا می کنم. در هندسه مدرن چهار ضلعی با ارزش و معتبری وجود دارد که تا کنون هیچ دانشمندی در طول تاریخ علم آن را بخوبی نشناخته است.این چه...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر