Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ دی ۲۸, یکشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: بشارت . مزده پشتکار سازنده است.جسارت موجب موفقیت می شود. سرانجام روش های تثلیث زاویه من قابل سرقت شدند .سرقت روش های مبتنی بر ابتکار نوآو...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر