Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۱۰, جمعه

trisection angle

من تمام وتر های اصلی دایره را بهمراه طول کما ن هایشان با دقت کامل استخراج نمودم
کاری که تا به امروز از هیچ دانشمندی ساخته نبود.
هر کشوری که به هندسه مدرن مجهز باشد می تواند حرف اول علم را در جهان بزند.
برعکس کشور جهان سومی در پیتی که عالم اش را دست کم بگیرد واز او تعهد بگیرد که در قبال کارهایش توقعی از حکومت نداشته باشد.باید  دست از پا دراز تر در محل تحقیقاتش را گل بگیرد.
www.dinbali.com
 این نظر دادگاه یک کشور عقب مانده در موضوع علم است


۱ نظر: