Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ دی ۲۸, یکشنبه

trisection angle

مژده .بشارت
چقدر بر روش های تثلیث زاویه من با ستاره و پرگار ایراد بیجا گرفتند.چقدر معادله درجه سوم قلابی را به رخ من کشیدند.
چقدر وبت ویت گالوا گالوا کردند.پس از همه ناکامی هایشان دست به سرقت زدند.
می گویند این روش منصوب به "
TOMMASO CEVA
1648-1737
است.
این ادعا با گالوا گالوا گفتن تناقض دارد.این سرقتی از شیوه های من است.قضاوت کنید اپر وجدان دارید. اگر ناموس دارید
 نمونه ابتکاری من

 نمونه سرقتی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر