Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۳, جمعه

trisection angle

آتش بپا می کنم.
قثای دیگر
حیرت برانگیز ،مبهوت کننده ،غیر قابل تصور.
این « قثا » دارای ز.ایای 110-110-90-50 درجه است.
مساحت آن دقیقا"با مساحت دایره به شعاع 1 واحد هندسی برابر نقطه به نقطه است.
محور بزرگ که متقارن کننده سطح قثا است .با طول کمان 180 درجه دایره برابر و مساوی نقطه به نقطه است.
طول هر ضلع آن رادیکال دو واحد هندسی و 2.3754444044 واحد هندسی است.
این قثای معجزه گر را منجی نامیده ام.
جدول توابع مثلثاتی را اصلاح کنید.
Sin25=0.4209739238
من درکشور عقب افتاده جهان سوم از تمام امکانات اولیه محروم هست
www.dinbali.com
 این نوآوری آتش بپا می کند.

۱ نظر:

  1. تا امروز کسی این چنین با علم و دانش آتش بپا نکرده است.امروز درک و فهم آن برای همه گان مشکل است.زمان می برد تا این موضوع جا بیفتد

    پاسخحذف