Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ دی ۲۸, یکشنبه

trisection angle

مژده
مژده
نوآوری های من . خلاقیت های من . ابتکارات من در زمینه تثلیث زاویه با پر شمار ترسیمات هندسی و انتشار دو کتاب تحقیقی علمی سر انجلم شایستگی سرقت پیدا کردند.
محل سارق مشخص شد "
institut  de  robotica
i informatica industrial
trisector diretory reference

 نمونه اصلی


 نمونه اصلی


 نمونه سرقتی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر