Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۱۰, جمعه

trisection angle

سارقان مسائل علمی امان نمی دهند .
این طرح هم از روی کارمن کپی شده است
www.dinbali.com
 کپی شده

 نمونه اصلی

۱ نظر:

  1. هر کش.ری که به هندسه مدرن من مجهز باشد می تواند حرف اول علم را در جهان بزند.

    پاسخحذف