Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۲, چهارشنبه

trisection angle

از نظر حاکمان جهان « هندسه مدرن » باید پنهان بماند ولی « درک قرینه گی در سطح منحنی » جایزه بگیرد.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر