Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۲, چهارشنبه

trisection angle

از نظر حاکمان جهان عدد مجعول 3.14159 باید « پیه سوز »راه باشد .ولی « شمع »عدد منطقی 3.154700538 خاموش بماند
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر