Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۲, چهارشنبه

trisection angle

ابلهان و احمق ها گولانی را با گواهی و تائید پوسیده باد می کنند تا در برابر کارهای من خودی نشان داده باشند.
احمق ها و ابلهان سعی بیهوده کنند شاید بتوانند بدانند که عنقا را بلند است آشیانه
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر