Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۲, چهارشنبه

trisection angle

تمام حاکمان جهان با ابلهان و احمق ها مماشات می کنند.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر