Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۰, دوشنبه

trisection angle

تمام دانشمندان جهان اگر بسیج شوند و همه هنر و علم خود را رویهم بگذارند
نمی توانند مشابه یکی از کار های علمی مرا به جهان عرضه کنند.
کتاب . نوادر - فریاد سکوت isbn 964-8209-31-6
بی رقیب است.هرکس می تواند فقط یک صفحه از آن را مشابه آورد.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر