Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۱, سه‌شنبه

trisection angle: trisetion angle

trisection angle: trisetion angle: برای ابلهان و احمق های جهان هر چی علیل و ملیل بعنوان نابعه میتراشند و قالب می کنند. www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر