Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۴ بهمن ۳۰, جمعه

pi=3.14159 is incorente

ریاضی دانانی که عدد را رسم می کنند .شعور غریزی هم ندارند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر