Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

ه‍.ش. ۱۳۹۴ بهمن ۳۰, جمعه

pi number 3.14159 is incorect

حیوانات را شعور غریزی هدایت می کند ریاضی دانان را که عدد رسم می کنند.چه چیز هدایت می کند؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر