Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۴ بهمن ۳۰, جمعه

pi number 3.14159 is incorect

گوگل بی عرضه گی کرده تصاویر مرا گم و گور کرده است .
آیا شایسته است گوگل عهده دار اطلاع رسانی باشد؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر