Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۴ اسفند ۱, شنبه

pi number 3.14159 is incorrect

انقلاب عظیمی کرده ام که تمام حرکت را از شما گرفته است.جسارت مخالفت ندارید
با قدرت بر عدد بی منطق و بی استدلا ل تان 3.14159 خط بطلان گشیده ام.
بر روز پی قلم باطل کشیده ام.
دست اندر کاران این عدد مجعول بی متطق را خط بطلان بر وجودشان کشیده ام.
تنها کاری که می توانید انجام دهد .آثار این اقدامات عالمانه جسودانه را پنهان نگهدارید
این کار تا کی می تواند ادامه داشته باشد ؟
سر انجام خسته و درمانده می شوید.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر