Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۴ اسفند ۱, شنبه

pi number 3.14159 is incorrect

انقلاب عظیم علمی  صورت گرفته است .
نواقص را بر ملا کرده است .
تصویر ها امروز بدست نمی آیند . گم و گور می شوند
فردا برای بدست آوردنش سرو دست می شکنند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر