Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۴ بهمن ۳۰, جمعه

pi = 3.14159 is incorecte

کلیه محاسباتی که مبنای علمی ندارند.بطور کلی بی ارزش و باطل اند
از آن جمله عدد 3.14159 است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر