Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ اسفند ۲۵, دوشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: من حسن دینبلی موضوع تثلیث زاویه با ستاره و پرگار را با شیوه های متفاوت بسیاری سرو سامان دادم  سرو سامان دهنده تثلیث زاویه با ستاره و پرگ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر