Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ اسفند ۲۵, دوشنبه

trisection angle

از این دو شیوه تثلیث زاویه وجدان و شرافت شما کدام را انتخاب می کند؟
 سه زاویه با 5 خط راست همزمان تثلیث می شوند

 با دردسر وبا وسیله یک زاویه تثلیث می شود.
وجدان های خفته بیدار شوید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر