Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ اسفند ۲۵, دوشنبه

trisection angle

صورت مسئله تثلیث زاویه ستاره و پرگار را شرط عمل کرده است.
ابزار برای تثلیث زاویه کاملا" بی ارزش است.
من حسن دینبلی برای تثلیث زاویه از ستاره و پرگار استفاده کرده ام
با 5خط راست سه زاویه را همزمان تثلیث می کنم .
آیا ترجیح دو ابزار بر ستاره و پرگار وجدانی و شرافتی است؟
www.dinbali.com
 سه زاویه همزمان با ستاره و پرگار


 دو ابزار عقب مانده برای تثلیث زاویه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر