Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ اسفند ۲۵, دوشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: بسیار احمقانه است فوق العاده ابلهانه است این روش ترسیم تثلیث زاویه با ستاره و پرگار را اشاعه ندهیم بجای آن خطکش  دو نشان ارزشمیدس را به ک...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر